جاده قدیم

جاده قدیم روستا در حدود 6 یا 7 متر از روستا دور تر  و به موازات جاده کنونی بوده است تا چند سال پیش هم ردی از جاده باقی مانده بود

طبق فرمایش بزرگان روستا ،جاده از زمانهای دوران باستان که بصورت سنگ چین جهت عبور ومرور چهارپایان بوده ودر زمان حمله روس به ایران این جاده رونق فراوانی گرفته ودر زمان حمله انگلیسیها به ایران آسفالت گردید.

در کنار این جاده درختان توتی وجود داشته است که حال دیگر آثاری از آن نیست  .

 در زمان جنگ  جوانان روستا بر روی این جاده آسفالت قدیمی به فوتبال و والیبال مشغول میشدند.

به روایت بچه های روستا قهوه خانه ای نیز در کنار این جاده بوده است که حال دیگر وجود ندارد

  

/ 0 نظر / 30 بازدید